Wishlist 0

Politica confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL APLICABILA IN STECOM COMPANY GROUP SRL


Кредит онлайн на карту срочно і без відказу 24/7 кредит 24/7 отримати кредит онлайн 24/7 може будь-який житель України віком від 18 до 65 років. Без контактних осіб та інших подробиць кредит миттєво на карту зараховується в ту ж хвилину. Протестуйте на своєму досвіді. Хто в сучасній Україні може претендувати на мікрокредит без відмови? Можна сказати, все платоспроможні громадяни з доходом.

Preambul:

Incepand cu data de 25 mai 2018 va intra in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, care va fi aplicat in legislatia tuturor statelor Uniunii Europene. Ne dorim sa fiti informat clar si concret asupra reglementarilor pe care acesta le aduce. Si pentru acestea va rugam sa consultati link-ul oficial https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_ro

Waar kun je Viagra kopen online Viagra zonder recept? Bestel erectiepillen in Nederland voor een goedkope prijs. Propecia Kopen Nederland, Cialis kopen. Μπορείτε να το αγοράσετε χωρίς ιατρική συνταγή στο διαδίκτυο, Cialis χωρις συνταγη, Αγορά cialis στην Ελλάδα τι πρέπει να γνωρίζετε.


Cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation), denumit in cele ce urmeaza GDPR, Regulamentul intareste vechea legislatie si o uniformizeaza la nivelul tarilor din UE.


Stimate colaborator/partener/client/participant/vizitator website-uri apartinand STECOM COMPANY,


Increderea dumneavoastra in produsele companiei, serviciile oferite si personalul nostru este una din principalele noastre preocupari si responsabilitati de a mentine aceasta incredere. In acest sens, dorim si ne concentram sa imbunatatim continuu activitatea noastra. Protectia datelor cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Va respectam intimitatea si viata personala.


STECOM COMPANY cunoaste importanta datelor dumneavoastra personale si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in cadrul prezentului document atunci cand va exprimati consimtamantul in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre STECOM COMPANY.


Prezenta politica de protectie a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, procesarea, utilizarea si transferul datelor comunicate direct firmei noastre (primite de la dumneavoastra in calitate de persoana vizata) precum si utilizarea datelor cu caracter personal culese de STECOM COMPANY din diverse surse publice in scopul furnizarii serviciilor pe care le oferim conform obiectului nostru de activitate. STECOM COMPANY va prelucra si date primite indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.


STECOM COMPANY este o persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. J.L. Calderon, tel:  0766314561, email: office@stecom.ro, website: https://www.stecom.ro/.,


STECOM COMPANY respecta confidentialitatea tuturor colaboratorilor/partenerilor/clientilor/participantilor precum si confidentialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor detinute de STECOM COMPANY si va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.


Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea STECOM COMPANY de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate pe site-urile apartinand companiei, respectiv formularul de contact online, formular inregistrare la eveniment, prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), diferite formulare de comanda, formulare de contact sau orice formular in functie de specificul acestuia.


Utilizarea acestui website apartinand STECOM COMPANY precum si al oricarui alt site apartinand SPG de catre dumneavoastra se supune prezentei Politici de Confidentialitate si Protectie a Datelor cu caracter personal disponibila pe website-ul nostru.


Daca NU sunteti de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi nu utilizati oricare dintre website-urile noastre sau NU ne furnizati datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii/produse sau inscrieri pentru participare la evenimente sa fie conditionate de furnizarea datelor dumneavoastra personale.


STECOM COMPANY nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de protectie a datelor cu caracter personal si confidentialitate.


Ce date cu caracter personal prelucreaza STECOM COMPANY?


Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.


Pentru a accesa website-ul STECOM COMPANY sau alte site-uri apartinand STECOM COMPANY, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.


In contextul desfasurarii activitatii curente a STECOM COMPANY conform obiectului de activitate al companiei prin diviziile detinute de STECOM COMPANY, inclusiv oferirii de produse/servicii pe web site-urile noastre sau abonarea la newsletterle STECOM COMPANY, a oricaror si tuturor site-urilor detinute de companie, inscrierea la evenimentele organizate de companie, depunerea online a CV-urilor pentru pozitii in cadrul companiei, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.


In acest sens, STECOM COMPANY va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal :


- numele si prenumele, telefon mobil, e-mail, adrese de livrare, studii, experienta profesionala, vechime in munca, profesie, specialitate, abilitati, domeniu de interes, hobby, sex, adresa IP, loc de munca, cod numeric personal (doar in situatii punctuale unde aceasta data este necesara), etc.


Cine sunt persoanele vizate?


Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre STECOM COMPANY , exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:


- Colaboratori/parteneri/clienti/participanti evenimente si potentiali participanti evenimente/vizitatori website-uri apartinand STECOM COMPANY/jurnalisti;

- Clientii persoane fizice ai STECOM COMPANY (actuali, fosti sau potentiali), reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali, candidatii care aplica pentru diferite pozitii din cadrul companiei;

- Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.


Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal


Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.


Pentru a va putea oferi anumite produse/servicii specifice activitatii STECOM COMPANY, pentru a putea participa la evenimentele organizate de catre sau prin intermediul STECOM COMPANY, sau pentru a putea candida pentru posturile din cadrul companiei, va putem solicita date cu caracter personal necesare acestora, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii acestora sau a unor parti dintre acestea.


In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al STECOM COMPANY, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la serviciile/produsele oferite de STECOM COMPANY conform obiectului de activitate.


Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?


Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

– Conform activitatilor aferente desfasurari obiectelor de activitate a companiei;

- Derularea activitatii comerciale/contractuale a STECOM COMPANY;

- Recrutarea si selectia personalului – pentru cei care aplica pentru posturi;

- Facturarea si incasarea valorii serviciilor STECOM COMPANY;

- Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate, dezvoltarea si imbunatatirea produselor/serviciilor;

- Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;

- Indeplinirea obligatiilor legale incidente;

- Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;

- Activitati de audit si control;

- Arhivare, scopuri statistice;

- Participare sau posibila participare la evenimentele organizate sau derulate prin STECOM COMPANY;

- Invitarea la diferite proiecte/evenimente ale companiei; Informarea despre platformele companiei; Informarea despre stirile realizate de companie;

- Invitatii si informari catre reprezentantii mass-media legate de proiectele derulate de STECOM COMPANY;

- Invitatii si informari catre diverse autoritati publice si reprezentanti ai autoritatilor publice in legatura cu proiecte derulate de STECOM COMPANY.


STECOM COMPANY va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti, cu exceptia celor prezentati mai jos, fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior. In legatura cu evenimentele organizate de STECOM COMPANY pentru terti datele participantilor pot fi transmise catre tertul respectiv, bineinteles cu consimtamantul dumneavoastra expres si anterior transmiterii. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?Destinatarii datelor pot fi:

- Colaboratori/parteneri/clienti/participanti evenimente si potentiali participanti evenimente/vizitatori website-uri apartinand STECOM COMPANY /jurnalisti

- Clientii persoane fizice ai STECOM COMPANY (actuali, fosti sau potentiali), reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali, candidatii care aplica pentru diferite pozitii din cadrul companiei;

- Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.


Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:


- autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecatoresti,

- in cazul evenimentelor organizate de STECOM COMPANY pentru terti datele participantilor pot fi transmise catre tertul respectiv, bineinteles cu consimtamantul dumneavoastra expres si anterior transmiterii.


Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)


Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de STECOM COMPANY, in scop promotional (marketing), doar cu consimtamantul dumneavoastra expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dumneavoastra stabilite de legislatie si specificate in prezentul document.


Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai STECOM COMPANY, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.


Dumneavoastra va puteti exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.


Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de STECOM COMPANY in acest scop, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. 


In relatia cu STECOM COMPANY, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.


Durata prelucrarii datelor cu caracter personal


In vederea realizarii scopului mentionat, STECOM COMPANY va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor STECOM COMPANY, pana in momentul in care dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opozitie/de stergere (cu exceptia situatiei in care STECOM COMPANY prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre STECOM COMPANY pe durata de timp prevazuta in procedurile interne STECOM COMPANY si/sau vor fi distruse.


Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?


Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.


Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce STECOM COMPANY depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile apartinand STECOM COMPANY sau prin alte mijloace. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.


Securitatea datelor bancare – (acest punct se va aplica doar in masura in care STECOM COMPANYL. va avea disponibil pe oricare dintre platformele sale un serviciu de plati online).


In cazul platilor efectuate cu cardul, comercializarea produselor se va efectua prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti autorizati in relatia cu STECOM COMPANY. In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu STECOM COMPANY vor garanta legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene


Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.


Care sunt drepturile dumneavoastra?


Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe baza de consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata STECOM COMPANY, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului dat inainte de retragerea acestuia.


De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing. Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre STECOM COMPANY sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dumneavoastra particulara, cu exceptia cazurilor in care STECOM COMPANY demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, STECOM COMPANY este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.


Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre STECOM COMPANY constituie elemente determinante pentru accesarea produselor/serviciilor/participarea la evenimentele organizate de STECOM COMPANY, sau in cadrul proiectelor companiei si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale, precum si pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selectie.


In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, STECOM COMPANY poate:

- fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;

- fie sa refuze sa dea curs cererii.


De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.


Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor din cadrul STECOM COMPANY cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: concomitent office@stecom.rosau la urmatoarea adresa de corespondenta:

STECOM COMPANY Bucuresti, Str. Alexandru Moruzzi, nr.9C, Sector 3 , cod postal 31156.

Pentru orice fel de solicitare sau informare cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal care au fost prelucrate de STECOM COMPANY va rog sa trimiteti o solicitare la la office@stecom.ro.


STECOM COMPANY poate, daca este cazul, sa solicite persoanei vizate sa puna la dispozitie informatii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii produselor/serviciilor/participarea la evenimentele organizate sau derulate prin STECOM COMPANY, sau in cadrul proiectelor companiei si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale, precum si pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selectie si/sau prin bifarea unor casete dedicate pe website-urile companiei, dumneavoastra ati fost informat/a corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:


– prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopurile specificate in prezentul document, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat;


– faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare si in prezentul document va fi efectuata pentru scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare produse/servicii, promovare evenimente, desfasurare campanii promotionale, concursuri, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile STECOM COMPANY, pentru posibila participare la evenimentele si proiectele companiei, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat;


– faptul ca STECOM COMPANY nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.


*Pentru orice fel de solicitare sau informare cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal care au fost prelucrate de STECOM COMPANY va rog sa trimiteti o solicitare la office@stecom.ro.

Без контактных лиц и других подробностей кредит мгновенно на карту зачисляется в ту же минуту. Протестируйте на своем опыте. Украинские кредитные организации предлагают кредит без проверок и звонков родственникам. Все конфиденциально.

Fii la curent cu noutatile Stecom!

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si fi la curent cu cele mai noi produse si servicii ale noastre.